Integrale Sport- en Leefstijlgeneeskunde, Fysiotherapie

Graag willen we op deze plaats nogmaals benadrukken, dat we met u streven naar zo min mogelijk behandelingen en dat we met u mee denken hoe we dat kunnen bereiken en bewerkstelligen.

Ook de behandelingen fysiotherapie hoeven zeker niet wekelijks te gebeuren. En vaak zijn enkele behandelingen met een lagere frequentie afdoende. Afspraken gaan in overleg met u, met wat voor u het beste is.

Onze tarieven bepalen we o.b.v. een kostprijsberekening. We hebben hoge kosten, vanwege het voldoen aan meerdere kwaliteitseisen, het volgen van (verplichte) na-/bijscholingen en het blijven voldoen aan wet- en regelgeving. We besteden meer tijd aan zorg dan alleen tijdens het patiënten-/cliëntencontact. Omdat we goede en passende zorg willen bieden aan u.

Ria van Rooijen

2024 Sessie Prijs
Natuurgeneeskunde (AVIG) 2024 prestatiecode 24013 1 uur (eerste consult) €179.50
Natuurgeneeskunde (AVIG) 2024 prestatiecode 24013 30 minuten (vervolgconsult) €92.25
Natuurgeneeskunde (AVIG) 2024 prestatiecode 24013 15 minuten (vervolgconsult of telefoon/e-mailconsult) €51.15
Sportkeuringen en sportmedische onderzoeken op www.sportgeneeskundemaatwerk.nl (zie ook www.sportzorg.nl)
Classificatiekeuringen aangepaste schietsportVolgens WSPS-richtlijnen (KNSA - Sportaanbod)€225
-

Marco Wiegers

2024 Sessie Prijs
Zitting fysiotherapie in de praktijk 2024 30 min €53
Zitting fysiotherapie aan huis 202330 min €59.32 (plus evt km-vergoeding)

Extra informatie

Wij werken op afspraak en hebben geen contracten met zorgverzekeraars; wel voldoen wij aan de gestelde kwaliteitseisen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij hanteren scherpe tarieven voor onze behandelingen. Wij zijn aangesloten bij VSG, AVIG, KRF-NL.

Wat u vergoed krijgt voor natuurgeneeskundige consulten verschilt per zorgverzekeraar. Aan de bestanden achter deze twee links kunnen geen rechten worden ontleend. De patiënt wordt verwezen naar de eigen zorgverzekering.

Ook is het mogelijk dat er sprake is van buitengewone lasten. Zie daarvoor de website van de belastingdienst.

Ria van Rooijen werkt als sportarts bij Vrouw&Klinieken in Lelystad. Zie www.vrouwenklinieken.nl voor meer informatie.

Sportgeneeskundige medisch-specialistische trajecten (consulten en inspanningsdiagnostiek met leefstijl- en trainingsadvisering) vallen onder de basisverzekering als niet gecontracteerde medisch-specialistische zorg en gaan op verwijzing van de huisarts of behandelend medisch-specialist. Zie Sportgeneeskunde Maatwerk voor meer informatie.

De verplichte sportkeuringen en sportmedische onderzoeken kunnen vallen onder de aanvullende verzekering. Zie daarvoor uw polisvoorwaarden. Ook is het mogelijk dat er sprake is van beroepskosten, studiekosten of buitengewone lasten.

De actuele passantentarieven sportgeneeskunde vindt u op de websites van Vrouw&Klinieken en Sportgeneeskunde Maatwerk.

Elders werkt Ria van Rooijen vanuit VOF Wiegers & van Rooijen en factureert dan natuurgeneeskunde met declaratiecode 24013 (neuromusculair) o.b.v. haar registratie als AVIG-arts natuurgeneeskunde.

Ria is aangesloten bij de klachtenregeling van Vrouw&Klinieken, VSG, en AVIG.

Marco Wiegers werkt als fysiotherapeut op dinsdagen bij Vrouw&Klinieken in Lelystad, en ook wel incidenteel op afspraak elders.

Fysiotherapie kan eventueel (deels) worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Marco is aangesloten bij de klachtenregeling van Vrouw&Klinieken en KRF-NL (via KNGF-fysiotherapie).

Algemeen

AGB-code praktijk 84054577
KvK 53623576
BTW-id NL862955580B01

Ria van Rooijen
BIG 09034858401
AGB 84023213
AVIG 1201

Marco Wiegers
BIG 29062887604
AGB 04116665
KNGF 30500

De algemene voorwaarden kunt u hier vinden. Deze zijn ook gedeponeerd bij de KvK.

Wij factureren in overleg met patiënten/cliënten na afloop van de maand.

Indien een afspraak niet minimaal 24 uur tevoren is afgezegd, hanteren we een ‘no-show’ tarief van € 47,80 voor een afspraak in de praktijk en € 53,82 voor een afspraak aan huis of op locatie.

Voor inspiratiesessies, trainingen, workshops, masterclasses en presentaties hebben wij passende tarieven op aanvraag. Mail naar info@wiegers-vanrooijen.nl met uw vraag of voorstel. Dan kunnen we in overleg professioneel maatwerk leveren., met