Integrale Sport- en Leefstijlgeneeskunde, Fysiotherapie

Inhoud masterclasses praktische anatomie

Kennis van anatomie en fysiologie van houdings- en bewegingsapparaat gaan we opfrissen en verdiepen. Met uitbreiding van kennis en vaardigheden op het gebied van myofascia en leefstijl. We gaan uit van een afgeronde opleiding MBK (Medische basisKennis) op HBO-niveau of minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de zorg. 

Na afloop weet je/kun je:

anatomische terminologie op de juiste manier gebruiken

– uitleggen welke belangrijke myofasciale bewegingsketens er zijn

– onderscheid maken tussen myogene en/of artrogene problematiek

– een betere anamnese afnemen m.b.t. houdings- en bewegingsapparaat

– beter en bewuster diagnostisch observeren 

– enkele eenvoudige testen uitvoeren bij je lichamelijk onderzoek

– beter verslagleggen m.b.t. klachten van houdings-en bewegingsapparaat, 

– wat de meest voorkomende blessures en klachten zijn waarmee mensen hulp kunnen zoeken bij een (massage)therapeut 

– de grenzen van je vak als (massage)therapeut

 

Er zijn twee Anatomie Opfrissers:

  • De schouder in neuro-myofasciale ketens
  • Het bekken in neuro-myofasciale ketens

Opzet masterclass

Bespreken van de voorbereiding en inventariseren van de leerdoelen van de deelnemers.

Anatomische terminologie, vlakken en assen, botten, spieren, fascia, triggerpoints en bewegingsketens. Hoe ontstaat spierspanning, tendinopatie, bursitis?

Oefening palpatietechnieken, voelen van de verschillende lagen vanaf de huid, en de mate van spanning.

Aspecten van integrale geneeskunde: fascia en voeding, beweging, psychologische aspecten.

Anatomie voelen bij elkaar, van locaties die vaak worden gebruikt als landmark om bij spieren of triggerpoints e.d. te komen; met hulp van Charlie (ons skelet). Hoe benoem je wat je voelt en ziet?

Bespreken en oefenen van enkele basistesten voor gewrichten, en enkele eenvoudige myofasciale releasetechnieken voor veel voorkomende problemen.

Anamnese, lichamelijk onderzoek, conclusie, beleid; brief naar huisarts/fysio. Een handig format wordt gegeven. Evaluatie en beantwoorden van vragen.

Voorbereiding en aanbevolen literatuur

MBK medische BasisKennis. Basisanatomie was onderdeel van je opleiding tot therapeut en is na te zoeken in anatomieatlassen. Deze masterclass bouwt daarop verder. Voorafgaand aan de dag vragen we je een korte casus voor te bereiden. Met de boeken die je al hebt en internet kun je je al verdiepen in anatomie.

Instroom niveau: werkzaam zijn als therapeut op HBO-niveau, met lichaamsgerichte therapievormen. Gevolgd hebben van MBK op HBO-niveau.

Aanbevolen literatuur

  • De boeken van de opleiding medische basiskennisanatomie en pathologie.
  • Boek sportmassage
  • Anatomie atlas
  • www.anatomytrains.com
  • Handboek fasciale release therapie, James Earls&Thomas Myers
  • Handboek triggerpointherapie, Clair Davies&Amber Davies, m.n. m.b.t. theoretische achtergronden
  • Fascia, wat het is en wat het doet, David Lesondak
Studiebelasting van de voorbereiding is afhankelijk van al aanwezige kennis en vaardigheden. Advies: 8 uur besteden aan opfrissen van theoretische anatomie.

Overige informatie 

Online inschrijven binnenkort.

Duur: 9.30 – 17.00 uur
Tarief: € 187,- excl. BTW (bij Ria van Rooijen)
NGS-accreditatie: in aanvraag (voor sportmasseurs en sportzorgmasseurs)

Bij inschrijving ontvang je nadere informatie m.b.t. de voorbereiding.

Voor contact met sportarts Ria van Rooijen over de Anatomie Opfrisser: info@wiegers-vanrooijen.nl