Integrale Sport- en Leefstijlgeneeskunde, Fysiotherapie

Wat is een sportarts precies?

Een sportarts is een medisch specialist met speciale opleiding en ervaring in het diagnosticeren en behandelen van sportblessures, begeleiden van sportrevalidatie, onderzoek van belastbaarheid en fitheid, sportkeuringen. Zij/hij kan helpen bij het voorkomen, diagnosticeren, behandelen en revalideren van blessures die voortkomen uit sportactiviteiten. Sportartsen  werken vaak samen met sportfysiotherapeuten, coaches en trainingsdeskundigen om de prestaties en gezondheid van atleten en andere mensen te verbeteren.

Is een sportarts een medisch specialist?

Een sportarts is een medisch specialist die zich heeft gespecialiseerd in de sportgeneeskunde. De sportgeneeskunde is een tak van de geneeskunde die zich richt op de diagnostiek, behandeling en preventie van sportgerelateerde aandoeningen en blessures, en het inzetten van sport- en bewegen bij het bevorderen van gezondheid.

Sportartsen doen eerst de basisopleiding geneeskunde (6 jaar), doen een artsexamen en zijn daarna basisarts. Basisartsen kunnen een medische vervolgopleiding doen, zoals de specialisatie in de sportgeneeskunde (4 jaar). In Nederland is sportgeneeskunde een erkende specialisatie, dus een sportarts is een medisch specialist.

 

Wat zijn de kosten voor een sportarts?

De sportarts werkt in het geval van blessures en aandoeningen op verwijzing van een (huis)arts, net zoals alle andere medisch-specialisten. Medisch-specialistische zorg valt onder het basispakket van de zorgverzekering. De kosten voor een afspraak bij een sportarts kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals hoeveel diagnostiek er nodig is, hoeveel zorg u nodig heeft, welke zorgverzekeraar u heeft en of de sportarts een contract heeft met zorgverzekeraars.

indien er een contract is met de zorgverzekeraars, zal de factuur direct naar de zorgverzekering gaan. U bent dan alleen het wettelijk verplichte eigen risico kwijt. Tenzij dat al eerder is verrekend.

Indien de sportarts geen contracten heeft, worden de passantentarieven aan u in rekening gebracht. Welke declaratiecode er op de factuur gaat komen, is afhankelijk van welke diagnose er wordt gesteld. Bij het eerste bezoek zal een zogenaamde DOT (vernieuwde DBC, diagnose-behandelcombinatie) worden geopend, een administratieve handeling met het invullen van meerdere codes, waarna de sportarts kan zien in het EPD (elektronisch patiëntendossier) wat de declaratiecode wordt. Die declaratiecode komt dan na 3 maanden op de factuur te staan. U kunt dan bij uw verzekering navragen wat u vergoed krijgt. Dat verschilt enorm per verzekeraar.

In het geval van sportmedische onderzoeken, zijn er zorgverzekeraars die in aanvullende pakketten een vergoeding hebben opgenomen voor preventieve sportmedische zorg. Dit verschilt per zorgverzekeraar en per pakket.

 

Kan sporten vergoed worden?

In Nederland worden sommige kosten voor sport en bewegen vergoed door de basisverzekering, maar de dekking kan variëren per verzekeraar en verzekeringspakket.

De meest voorkomende kosten die kunnen worden vergoed zijn:

Kosten voor fysiotherapie als gevolg van een sportblessure;
Kosten voor een sportverband of brace;
Kosten voor een sportprothese;
Kosten voor vervangend vervoer als gevolg van een sportblessure.
Er zijn ook aanvullende verzekeringen die u kunt afsluiten, zoals een aanvullende verzekering voor sport, welke specifiek gericht is op sportkosten. Hierbij worden kosten vergoed voor bijvoorbeeld personal training, lidmaatschap van een sportschool of een sportinstructeur.

Het is wel verstandig om goed na te gaan welke vergoedingen uw verzekeraar biedt voor sport- en beweegkosten, omdat dit kan variëren. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar of op hun website.

Verder is sport en bewegen gewoon onderdeel van een gezonde leefstijl en is het dus ook lastig om te bepalen wat wel of niet vergoed zou moeten worden. Sport en bewegen hoeft niets tot weinig te kosten. Wandelen kan al op blote voeten, tenslotte. 

Hoe kom je bij een sportarts?

Er zijn meerdere manieren om bij een sportarts te komen:

Via een verwijzing van een (huis)arts: Als u denkt dat u een sportblessure of klachten bij bewegen heeft, kunt u eerst langsgaan bij uw huisarts. Zij/hij kan u vervolgens doorverwijzen naar een sportarts.

Direct contact opnemen met de sportarts: voor een sportmedisch onderzoek.

Sommige sportartsen zijn gespecialiseerd zijn in bepaalde soorten sport of blessures, maar zullen dan vaak wel goed kunnen beoordelen wat er aan de hand is, en wie eventueel het vervolgtraject kan doen. U kunt dat bij de eerste afspraak bespreken, indien uw huisarts u heeft verwezen. 

Heb je een verwijzing nodig voor sportarts?

In Nederland heeft u in de regel een verwijzing van uw (huis)arts nodig om een afspraak te maken met een sportarts, net zoals dat geldt voor alle andere medisch-specialisten. Dit betekent dat u eerst langs uw huisarts moet gaan als u denkt dat u een sportblessure heeft. De huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar een sportarts.

Voor de sportmedische onderzoeken en de verplichte sportkeuringen heeft u geen verwijzing nodig.

Wat is een sportmedische onderzoek?

Een sportmedisch onderzoek is een medisch onderzoek dat gericht is op de gezondheid en fitness van iemand die actief is in een sport of voor iemand die wil gaan starten met sporten. Er zijn ook sportmedische onderzoeken die verplicht zijn, voorafgaand aan sportopleidingen, topsportselecties, sportevenementen, sommige sporten met meer risico’s (sportduiken, zweefvliegen e.d.) e.d.

Dit onderzoek is bedoeld om eventuele gezondheidsrisico’s te identificeren die kunnen ontstaan door de sportactiviteiten, evenals om de fysieke conditie van de sporter te evalueren. Hierdoor kan een sportarts beoordelen of de sporter geschikt is om de gekozen sport te beoefenen.

Een sportmedisch onderzoek kan bestaan uit een aantal verschillende onderdelen, zoals:

Anamnese: een gesprek waarin de sportarts informatie verzamelt over de medische geschiedenis van de sporter, inclusief eventuele eerdere blessures of aandoeningen.

Fysiek onderzoek: een lichamelijk onderzoek waarbij de sportarts de spieren, gewrichten, hart en longen controleert.

Functioneel onderzoek: een onderzoek waarbij de sportarts de sporter beoordeelt op de manier waarop hij/zij beweegt en zich beweegt tijdens specifieke sportbewegingen.

Laboratoriumonderzoek: bloed- en urineonderzoek om te kijken naar de gezondheid van de sporter.

Longfunctie onderzoek.

Hartonderzoek: een ECG en bloeddrukmeting.

Beeldvormend onderzoek: zoals een röntgenfoto, MRI of echografie, om eventuele blessures of afwijkingen in het lichaam te detecteren.

Inspanningsdiagnostiek: een (maximale) inspanningstest met 12-afleidingen ECG (hartfilmpje) en eventueel gaswisselingsanalyse om de gezondheid en fitheid van spieren, hart en longen te bepalen, de fitheid te bepalen en de trainingshartfrequenties te bepalen. 

Het sportmedisch onderzoek is gericht op het identificeren van risico’s, het geven van advies en het opstellen van een behandelingsplan, indien nodig, om de sporter zo snel mogelijk weer fit te maken.

Over Ons

Wij zijn Marco Wiegers en Ria van Rooijen. Wij werken samen met andere artsen en (fysio)therapeuten om u zo goed mogelijk te helpen klachten te verminderen of te laten verdwijnen en uw functioneren te verbeteren. We analyseren, evalueren en behandelen zo goed mogelijk alle factoren die aan uw probleem ten grondslag liggen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw stressfactoren op het werk en thuis, algehele lichaamsconditie, voeding, genetische & posturale gewoonten, emotionele verbindingen en patronen die in uw spieren worden vastgehouden.

Contact Opnemen