Integrale Sport- en Leefstijlgeneeskunde, Fysiotherapie

In een opleiding medische basiskennis leert de therapeut de essenties van de Westerse reguliere geneeskunde. Deze opleidingen worden gedoceerd op basis van de PLATO2-eindtermen. Er zijn vele opleidingsorganisaties die deze opleidingen aanbieden. En dat is de reden dat wij er voor hebben gekozen dat niet ook nog eens apart te doen. 

Medische basiskennis is voor therapeuten eigenlijk een noodzaak om te volgen. Voor alle therapeuten die dat nog niet in hun opleiding hebben gehad. Want in deze opleidingen leert de therapeut heel veel anatomie, fysiologie, pathofysiologie, en hoe de Westerse reguliere gezondheidszorg werkt. Bovendien krijgt de therapeut dan meer inzicht in de grenzen van het eigen vak en leert wanneer verwijzen noodzaak is, of zinvol. Zorg verlenen kunnen wij niet alleen.

Sportarts Ria van Rooijen doceert medische basiskennis bij Con Amore:

Testimonial

5/5
Bij het doceren straalt Ria rust uit en brengt die rust over op de deelnemers. Dat doet zij met een lachend, vriendelijk gezicht en mede daardoor een prettige uitstraling. Ria is letterlijk en figuurlijk helder in haar communicatie. Bij het geven van een beoordeling is er door de toon en manier van communiceren begrip bij de deelnemer voor de feedback. En kan de deelnemer ervan leren. Plenair integreert Ria de praktijkervaringen van de deelnemers bij de onderdelen van de theorie, waardoor er een hoge mate van betrokkenheid is en er mooie interacties zijn in de groep. Door de vele praktijkvoorbeelden en de antwoorden op de vragen van de deelnemers, komt het duidelijk naar voren dat Ria als sportarts al vele jaren werkzaam is in haar vakgebied. Voor zover als mogelijk worden concrete ervaringen gedeeld. Door bijvoorbeeld het inzetten van rollenspellen wordt een combinatie van actief experimenteren en reflectieve observatie toegepast. Op basis van deze ervaring trekken de deelnemers conclusies, waarna Ria feedback geeft en soms ook theorie toevoegt.
Mendo van Rooij
ImpactYou Academy (Nov 2022)