Integrale Sport- en Leefstijlgeneeskunde, Fysiotherapie

Inhoud

In deze bijscholing wordt inzicht gegeven in de organisatie van de 1e lijns gezondheidszorg. De huisarts en de fysiotherapeut zijn meestal wel bekend. Welke professionals werken in deze sector nog meer ? Bovendien wordt een overzicht gegeven van de manier van (samen)werken van huisartsen, fysiotherapeuten en andere. Wat hebben zij van jou, therapeut, nodig om een verwijsrelatie op te bouwen? Tijdens deze dag komen ook kort het nut van intervisie, reflectie en aspecten van kwaliteitsdenken op een heel praktische manier aan de orde. Hoe doen dokters dat?

Wat kunnen therapeuten daarvan leren gebruiken om nog betere therapeuten te worden?

Voor een deel wordt er theorie gegeven en voor een deel ga je als therapeut praktisch aan de slag.

Er komt beknopte uitleg en een praktische vertaalslag van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) e.a. aan de orde. Een kijkje in de keuken van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten), visitatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen en instellingscertificering wordt gegeven.

We gaan interactief aan de slag met casuïstiek uit de praktijk van de therapeut, waarbij vooral praktische en goed toepasbare mogelijkheden worden gegeven om als therapeut samenwerking verbeteren.

Besproken worden tevens de grenzen van wat je als therapeut kunt doen en wanneer doorverwijzen een betere optie is. Aspecten van samenwerking met fysiotherapeut en/of huisarts komen aan de orde. Hoe schrijf je een brief aan een huisarts?

Het is handig als je voorafgaand aan deze lesdag een opleiding Medische BasisKennis hebt gevolgd, maar is niet noodzakelijk.

Opzet lesdag

Bespreken van de voorbereiding en inventariseren van wat je als therapeut lastig vindt.

Er wordt een overzicht gegeven van wat huisartsgeneeskunde inhoudt, inhoudelijk en organisatorisch. En wat je daar als therapeut van kunt merken. Datzelfde doen we voor de fysiotherapie en eventueel een andere beroepsgroep, indien dat voor de deelnemende therapeuten vanuit hun achtergrond van belang is. Dit doen we interactief!

Terminologie en definities binnen kwaliteitsbeleid komen beknopt aan de orde. Als voorbeeld worden het KNMG-kwaliteitskader en het kwaliteitsbeleid van KNGF toegelicht. Het CanMeds competentieprofiel wordt toegelicht, evenals wat van de beroepsoverstijgende wet- en regelgeving. Hoe zou je deze informatie als therapeut kunnen gebruiken om de kwaliteit van je praktijk goed te houden en waar nodig te verbeteren? Welke kwaliteit verbeter instrumenten zou je kunnen gebruiken. Hoe formuleer je je doelen SMART? Deze aspecten gaan we met elkaar bespreken.

Oefenen gaan we ook doen. Met een casus uit je eigen praktijk of van een collega, ga je een conclusie en plan van behandeling formuleren. Vervolgens ga je zelf een conceptbrief aan de huisarts van de patiënt schrijven. Die brieven gaan we deels bespreken, en vervolgens krijg je een format voor een dergelijke brief.

Voorbereiding en aanbevolen literatuur

Voorafgaand aan de dag vragen we je een korte casus voor te bereiden. Voor deze casus vragen we om te kijken naar wat je lastig vond als therapeut. Was er bv. twijfel of er een rode vlag was en vraag je je af hoe contact te leggen met de huisarts? Was het een patiënt die ‘het bloed onder je nagels vandaan haalde’? Of…..

Beschrijf  de casus anoniem en mail die bij voorkeur uiterlijk een week voor de lesdag.

Aanbevolen literatuur

Praktische informatie en inschrijven

De lesdag 

De lesdag wordt aangeboden door Con Amore als nascholing en valt ook onder de accreditaties van Con Amore (SNRO en CPION). Zie de website van Con Amore.

Data: via Con Amore
Duur: een hele dag van 9:00-17:00
Tarief: zie website van Con Amore

NGS biedt deze dag ook aan, maar dan aangepast voor de NGS-masseurs. Ook deze dag is praktisch met veel interactie. Deze dag wordt aangeboden onder de titel: ‘Hoe informeer je de huisarts en fysiotherapeut?’

Nadere informatie volgt.

NGS-accreditatie: 6 punten (Con Amore).
Neem daarvoor je NGS-lidmaatschapsnummer mee om het op de presentielijst te vermelden (op locatie), of geeft het door via de chat aan de docent (online).

De online workshop

Deze workshop wordt in anderhalf uur ‘s avonds aangeboden. Inschrijven kan in de loop van 2022 via ‘Inschijvingen’ op de website, of stuur een mail naar info@wiegers-vanrooijen.nl. Voor eventueel contact kan ook dit e-mailadres worden gebruikt. Je ontvangt kort na de inschrijving meer informatie voor je voorbereiding.

Online inschrijven volgt binnenkort.
Data 2023 op aanvraag.
Tarief: 32,50 excl BTW

Aanvullende informatie over de docent

CV-informatie van Ria kun je vinden op deze website. Ook is zij auditor IFMS geweest, bestuurslid KNMG, voorzitter van de visitatiecommissie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en heeft zij gedurende bijna 20 jaar ervaring opgedaan met SCAS-certificering van haar sportgeneeskunde praktijk en deels ook met NIAZ-accreditatie van ziekenhuizen. Als sportarts is zij gewend om samen te werken met vele verschillende disciplines. Zij is voorzitter van de AVIG-visitatiecommissie.