Integrale Sport- en Leefstijlgeneeskunde, Fysiotherapie

Bowentherapie, de techniek

De Bowen Techniek is een holistische therapie. welke het zelf herstellend vermogen van het lichaam weer activeert. Met de handen worden impulsen gegeven aan het lichaam om de gezonde, evenwichtige positie weer te herstellen. Hierbij worden voornamelijk de duimen en vingers gebruikt.Op specifieke plaatsen op het lichaam worden zachte, rollende bewegingen over spieren, pezen of banden gemaakt, waarbij de impuls uitkomt bij het bindweefsel (fascie). De rolbewegingen worden de zgn. ‘Bowen-moves’ genoemd. Deze bewegingen zijn over het algemeen pijnloos.

De werking van een behandeling duurt 5 tot 10 dagen door, het resultaat van dit doorwerken kan overal in het lichaam terug te voelen zijn.
Door de behandeling wordt het lichaam in staat gesteld om vaste patronen los te laten, waardoor er letterlijk en figuurlijk ruimte ontstaat. Hierdoor kan het lichaam de lichamelijke en emotionele stress verwerken en kunnen afvalstoffen die zich in het lichaam hebben opgehoopt worden afgevoerd.
Hierdoor ontstaat een domino-effect.
Door een Bowen-move wordt de fascie even in beweging gebracht wat aanleiding is voor de hersenen om die prikkel te verwerken en een adequate reactie erop te geven. Het aantal plaatsen waar gewerkt wordt is beperkt en na enkele van deze rolbewegingen wordt een pauze van enige minuten ingelast. Deze pauze is essentieel en een wezenlijk deel van de behandeling. Hierin krijgt het lichaam de tijd tot verwerking en er komt een start in het herstelproces. De reacties op deze subtiele aanrakingen zijn vaak snel en direct.

Om te begrijpen hoe dit werkt mogen we ons allereerst realiseren dat er een enorme stroom prikkels, zo’n 600.000, per seconde naar en van de hersenen gaan. Daarbij gaan voortdurend vele verloren. Dit is op zich geen probleem. Van een aantal prikkels met “probleemloze” informatie is het niet zo erg als deze onderweg blijft hangen. Het kan echter ook gebeuren dat een prikkel aangeeft dat er een probleem of disbalans in het lichaam is en niet aankomt. De hersenen zullen dan logischerwijs niet reageren. Er treedt dus geen herstel op.Omgekeerd kan het ook zo zijn dat de signalen vanuit de hersenen die tot herstel moeten leiden niet aankomen. Ook dan gebeurt er niets.

Door een Bowen-move op de juiste plaatsen in het fascie-web toe te passen en daarna het lichaam de tijd te gunnen deze prikkel te verwerken, komen de verloren gegane signalen weer aan.
Het lichaam herinnert zich als het ware weer hoe het hoort te zijn. Dit heeft tot gevolg dat er een scala aan herstelreacties optreedt.
Eigenlijk gooit de therapeut een dominosteentje om, waardoor de rest volgt. De spieren, pezen, organen en gewrichten krijgen een prikkel tot ontspanning, waardoor de onderliggende pijn, verkramping en blokkades verdwijnen.
De ontspanning zet allerlei processen in gang, zoals beter slapen en het beter opgewassen zijn tegen werkdruk en spanningen.
De Bowen Techniek helpt en verlicht bij een groot aantal klachten:
rug-, schouder- en nekpijn, sportblessures, ademhalingsproblemen, RSI, stress, hooikoorts, hoofdpijn, koliekpijnen bij baby’, tennisarm, arthrose, chronische vermoeidheid, menstruatiepijnen, etc. Naast de vele klachten die behandeld kunnen worden is het met de Bowen Techniek mogelijk om deze juist te voorkomen.

OVER THOMAS BOWEN

De Bowen Techniek werd ontwikkeld door de Australiër Thomas Ambrose Bowen(1916-1982).
In 1990 heeft de methode zich verspreid van Australië naar Amerika en in 1993 bereikte de Bowen Techniek Europa.
Toen Tom Bowen in 1982 overleed kon hij zich nauwelijks hebben voorgesteld dat in de volgende 18 jaar zijn naam en methode van lichaamswerk over de hele wereld zou reizen.Thomas A. Bowen (1916-1982) ontwikkelde deze techniek in Geelong, Australië. Na gediend te hebben in de 2e WO, kreeg Thomas Bowen interesse in het vinden van manieren om het menselijk lijden te verzachten. Hij bleek een begaafd genezer en bleek een bijzondere gave te hebben om intuïtief te weten waardoor mensen ziek werden en hoe ze te helpen om van hun pijn af te komen.Zijn techniek is bijzonder omdat hij het ontwikkelde zonder enige medische achtergrond of opleiding. Hij verklaarde vaak dat zijn werk “simpel een geschenk van God” was. Over een periode van een aantal jaren ontwikkelde hij het systeem, maar zijn werk was niet compleet toen hij stierf. Het was zijn overtuigd zijn van het zelf herstellend vermogen van het lichaam, als het lichaam de juiste informatie kreeg in de juiste omgeving.
Het werk van Tom Bowen was niet een systeem van series van moves of technieken, maar meer een stuk muziek dat zou veranderen overeenkomstig de stemming van het orkest of het temperament van de dirigent. Hij wist gewoon wanneer er geen balans in het lichaam was en hij had de capaciteit om te weten wanneer die balans aan het veranderen was.
Zo gauw Tom Bowen het proces in gang had gezet, wist hij dat gedurende de week het lichaam dit over zou nemen om de rest te doen. Hij had het zelden mis.Tom Bowen had het ontzettend druk in zijn praktijk. Een onderzoek door het parlement van Victoria naar alternatieve gezondheidstherapeuten gaf aan dat Tom Bowen 13.000 patiënten per jaar behandelde over een periode van 27 weken. Rekening houdend met het feit dat tussen de behandelingen 7 dagen zaten en de meeste mensen maar 2 of 3 behandelingen nodig hadden, is dit een immens aantal cliënten per jaar.
In Geelong (Australië) staat een monument voor Tom Bowen, The Healing Hands.